Historikk PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 25. mai 2008 15:46

13.04. 1981 ble det sendt brev til Skaun Kommune med følgende ordlyd: til orientering meddeles at beboerne i Ilhaugenområdet i Buvika har startet velforening under navnet Ilhaugen Vel.

Styret består av følgende:

Formann:       Jan E Handberg

Nestformann: Hans Kr. Berthelsen

Sekretær:       Kjellaug Brostrøm

Kasserer:       Gerd Lund.

Styremedlem: Erling Sandø

Vedtektene.

§ 1) Foreningen Ilhaugen Vel skal arbeide til allment beste for beboerne innen Vellets område. Vellet skal være partipolitisk nøytralt.

§ 2) Vellets onrådet skal være fra Hans kleiva til Kammen, og ned til og med Snøfuglgårdene.

Ilhaugen Vel hadde konstituerende møte torsdag 09.04.1981 hos Gerd Lund. Alle styremedlemmene møtte. I tillegg var også de 4 initiativtakerne til velforeninga innkalt. Av disse møtte: Oddvar Johansen, Jarle Holten og Ole Petter Syversen. Gudmund Sandø var ikke til stede.

Velforeningens første formann ble valgt på et informasjonsmøte på Buvik skole den 12.03.1981.

Ilhaugen Velforening anser møtet på Buvik skole den 12.03.1981 for å være stiftelsesmøte, og denne datoen den ofisielle stiftelsesdatoen.

Sist oppdatert mandag 07. juli 2008 21:43