Lekeplasser

Ilhaugen vel har lekeplasser i Åssvingen, Skogarommet, Ilaberget, Sandbrauta og på Olvesrommet.

May Heidi Mårvik er styremeldem med ansvar for lekeplassene. Det skal settes opp ansvarlige for hver lekeplass og drøftes hva som er ønskelig å få gjort av vedlikehold på de forskjellige stedene.