medlemsskap PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 30. juni 2008 20:06

Ilhaugen Vels vedtekter § 4 sier om medlemskap:

1) Enhver husstand og enkeltperson som bor i vellets område kan bli medlem. Vedkommende må godta velforeningens vedtekter og betale den fastsatte kontigent. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet og medlemsskapet er gyldig fra den dagen kontigenten er betalt. Medlemmer som flytter ut av foreningens område strykes som medlem.

2) Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomme' kan ekskluderes. Avgjørelsen må godkjennes av årsmøtet.

3) Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontigent. 

Kontigenten for 2009 er kr. 200 for familie og kr. 100 for enslige og pensjonister og betales til konto 4243 85 01313

Støtt velforeningen, betal kontigent og melde deg til verv og andre oppgaver.  alt

Husk å oppgi navn og adresse!

Sist oppdatert mandag 24. august 2009 17:02