Aktiviteter 2021

10.mai: Rydde dag: vi oppfordrer alle til å tydde langs veien i den gaten de bor. Bruk blank (gjennomsiktige) sekker Sekkene leveres ved Allbrukshuset. Etter ryddingen får barna Is, og vi voksne drikker kaffe med noe attåt.

St.Hans aften (23.06) Bålet tennes kl. 17.00 på Myrabanen (Ilhaug banen)

September: (19. eller 26?) Glad-dag og feiring av velforeningens 40 årsdag. (Hvis korona situasjonen tillater dette.) Her blir det arrangement for både store og små. Har dere noen forslag til aktiviteter kontakt gjerne leder på tlf: 90057286. Vi kommer med oppdatering tidlig på høsten.

Desember: Første søndag i advent kl. 17.00 bli det julegran tenning med musikk eller sang.