Årsmøter

Årsmøtet 2018 er ikke satt dato for. Vi kaller inn til møte på nyåret og alle medlemmer er velkommen til å delta på dette.

Vigdis Saltrø