Finnmyrbanen

Banen ligger på Finnmyra (like ved Allbrukshuset)

Banen ble bygd med stor egeninsats fra velforenings medlemmene, og økonomisk støtte fra STUI.

Det er pr dags dato mange gode innspill ang banen og det er presentert forlag om sykkelbane og ballbinge. Sistnevnte har satt i gang en arbeidsgruppe som ser nærmere på mulighetene for ballbinge. Leder for denne arbeidsgruppa er Inger- Marit Hindseth. Mer Info om dette kan leses i referatene fra styremøtene som ligger tilgjengelig.