Ilhaugen Vel i «dvale»

Styret har i snart 2 år forsøkt å få til litt aktivitet i velforeninga, men vi stamper i motvind.

Det er liten eller så godt som ingen interesse blandt beboerne for å ta verv.

Vi har forsøkt gjennom utsendte skriv å motivere og oppfordre beborne til å delta i litt arbeid for fellesskapet, men mottok få tilbakemeldinger.

På årsmøtet møtte kun halve styret, ingen andre og vi ble da enige om at styret sitter som et foretningsministerium frem til interessen tar seg opp igjen.

Hva vil så dette med foretningsministerium bety? Jo, det betyr at styret driver foreingen videre, men uten at det blir noe stor aktivitet. Vi vil svare på alle henvendelser, samt støtte aktiviteter rundt lekeplasser, Nydammen og Myrabanen. Vi vil selvfølgelig følge opp saker mot Skaun kommune samt trafikk saker.

Alle arangementer og innkreving av medlemskontigent legges i bero.

Skriftlige henvendelser sendes til: Ilhaugen Vel, Finnmyrveien 41, 7350 Buvika.

Muntlige henvendelser til tlf: 72865522

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *