Lekeplasser

Ilhaugen vel har lekeplasser i  Skogarommet(v/Flataunet, Ilaberget, Sandbrauta og på Olvesrommet.

Nytt fra i år er at alle lekeplasser som har søkt om midler vil få inntil 10000 kr for å gjøre plassen til et hyggelig møtepunkt for store og små. Ved større behov for midler er det noe velforeningen kan vurdere. En søknad sendes Vigdis.saltro@outlook.com så vil styret fortløpende se på behov og kontakte søker. Det må være en som tar ansvar for søknad og er kontaktperson for lekeplassen. Ingen søknadskjema det holder med en e post med en redegjøring av behovet og ønsker fra beboerene.