Medlemskap

Ilhaugen Vels vedtekter § 4 sier om medlemskap:

1) Enhver husstand og enkeltperson som bor i vellets område kan bli medlem. Vedkommende må godta velforeningens vedtekter og betale den fastsatte kontingent. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet og medlemskapet er gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. Medlemmer som flytter ut av foreningens område strykes som medlem.

2) Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomme’ kan ekskluderes. Avgjørelsen må godkjennes av årsmøtet.

3) Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

Kontingenten for 2021 er kr. 300 for familie og kr. 150 for enslige og pensjonister og betales til konto 4270 18 47363

Støtt velforeningen, betal kontingent.

Vi legger ikke ut medlemslister da dette ikke er av almen interesse.