Medlemskap

Ilhaugen Vels vedtekter § 4 sier om medlemskap:

1) Enhver husstand og enkeltperson som bor i vellets område kan bli medlem. Vedkommende må godta velforeningens vedtekter og betale den fastsatte kontigent. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet og medlemsskapet er gyldig fra den dagen kontigenten er betalt. Medlemmer som flytter ut av foreningens område strykes som medlem.

2) Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomme’ kan ekskluderes. Avgjørelsen må godkjennes av årsmøtet.

3) Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontigent.

Kontigenten for 2018 er kr. 300 for familie og kr. 150 for enslige og pensjonister og betales til konto 4270 18 47363

Støtt velforeningen, betal kontingent.

Betalende medlemmer pr dags dato. Disse representerer sin husstand:

 

Albert Bromstad

Anita Munkvold Thorsø

Anders Fossum

Andre Bogstrand

Anette Mosti

Anette Rasmussen Smogeli

Anita Munkvold

Anita Wang Børseth

Anne Mette Gunnes Waterloo

Arne Inggard Sjøflot

Asbjørn Sævik

Audhild Kristin Fandin

Bente Moe Tingstad

Bjørn Svein Toralf Hansen

Bjørnar Berge

Brede Stenkløv

Charlotte Stav

Dagrun Nilsen

Erlend Strendo

Eskild Sandø

Frank Normann

Geir Larsen

Georg Kristoffersen

Greta Fjøseide

Hallvard Brostrøm

Hanne Bertelsen Wennberg

Hanne Hammersborg

Hege  Kvernberg Sæter

Inga Marthe Grønseth

Inge Peder Moen

Ingunn Sletvold

Ingebjørg Leraand

Siri Stendahl

Solrun Helen gammelsæt lehmann

Inger Marit Hindseth

Ingunn Valvik

Jan Grunde Morken

Janne Rambech Enger

Janne Sommerschild

Johan Sommerschild

John Ivar Witsø

Jørgen Næss

Jørn Lefstad

Karin Erik Belcaidi

Katrine Fandin

Kjell Eggen

Kjell Ivar Schølberg

Kjell Reidar Kvernberg

Kjell Rune Kokås

Kjetil Stoen Reiersen

Kristina Helgheim Tilseth

Lars Fyhn Steen

Leif Helge Valaas

Lena Brødreskift

Lill Marita Stenkløv

Linda Sæterbakken Rusten

Line Bekken

Linn Thoring

Lisa Madelen Sjaastad

Magnar Tangen

Malin Blækkan

Marthe Groven

Marthe Leeraand

Marthe Sandvik

May Heidi Mårvik

May Kristin Finanger

Målfrid Sandø

Nora Dreiås Saur

Oddbjørn Sandø

Ola Dahlhaug Melby

Ola Myrmo Tranmæl

Håvard Hansen Pallin

Per Oddvar Johansen

Maria By Aalmo

Randi Hammertrø

Renate  Horghagen

Roar Meland

Rune Espnes

Rune Hepsø

Rune Witzøe

Robert Øiås

Sandra Charlotte Helene Åstrøm

Sigrun Ulfseth

Sindre Tørstad

Siri Steindal

Siv Lena Laugtug Sæther

Stein Roar Nygård

Stian Blåsberg Øyås

Sverre Kvarmesbakk

Thomas Sund Øyen

Tommy Onsøien

Tonje Birgitte Sæther

Torild Karin Roaldsen

Tove Lilleås

Tove Sommerschild

Trond Bjerkan

Vigdis Saltrø

Vibeke Hestnes

Wenche Høy