Medlemskap

Ilhaugen Vels vedtekter § 4 sier om medlemskap:

1) Enhver husstand og enkeltperson som bor i vellets område kan bli medlem. Vedkommende må godta velforeningens vedtekter og betale den fastsatte kontigent. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet og medlemsskapet er gyldig fra den dagen kontigenten er betalt. Medlemmer som flytter ut av foreningens område strykes som medlem.

2) Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomme’ kan ekskluderes. Avgjørelsen må godkjennes av årsmøtet.

3) Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontigent.

Kontigenten for 2019 er kr. 300 for familie og kr. 150 for enslige og pensjonister og betales til konto 4270 18 47363

Støtt velforeningen, betal kontingent.

Betalende medlemmer pr dags dato. Disse representerer sin husstand:

Albert Bromstad

Arne Inggard Sjøflot

Andre Bogstrand

Anita Wang Børseth

Anne Mette Gunnes Waterloo

Anne Moe Tingstad

Anniken Framnes

Bjørn Svein Toralf Hansen

Bjørnar Berge

Brandmo ( Finnmyrveien 30)

Brautabakken 48

Børge Arnstein Tingstad

Cathrine Rødland Næss

Catrine Leimbrock

Charlotte Stav

Erlend Tvervåg

Friederike Wunche

Geir Larsen

Greta Fjøseide

Hege Kvernberg Sæther

Hilde Ferstad Martinsen

Håvard Hansen Pallin

Inga M Grønseth

Ingeborg Leerand

Inger Marit Hindseth

Jan Eirik Dypvik

Jan Grunde Morken

Jan Roger Bjørnstrøm

Janne Rambech Enger

Johan Sommerschild

John Ivar Witsøe

Karl Olav Evjen

Kent Finckenhagen

Kjell Eggen

Kjetil Stoen Reinersen

Kristina Helgheim Tilseth

Kåre Lauritz Høy

Lena Øien Sætran

Lena Brødreskift

Line Bekken

Linn Thøring

Lisa Madelen Opdal

Magnar Tangen

Marita Skifte Swartling

May Kristin Finanger

Målfrid Sandø

Nora Dreiås Saur

Oddbjørn Sandø

Rita Iren Sandø

Roar Meland

Roger Tiset

Sandra Charlotte Helene Åstrøm

Sigrun Ulfseth

Sissel Kristin Moen

Siv Lena Laugtug Sæter

Solrun Helen Gammelsæt Lehmann

Stein Roar Nygård

Stian Blåsberg Øyås

Stian Engdal

Stian Olsen

Svein Hansen

Sverre Kvarmesbakk

Tommy Onsøien Aune

Trond Bjerkan

Vigdis Saltrø