Ilhaugen Vel har i dag fått en kort orientering fra Skaun kommune om fremdriftsplaner for gang og sykkelvei samt busslommer og nytt vann og avløps system i Trøvegen og Finnmyrvegen.

Prosjekteringen er stort sett ferdig, og det sendes ut på anbud i løpet av kort tid.

Penger er bevilget, og kommunen vil i løpet av noen uker invitere til et nettbasert orienteringsmøte om saken. Dere finner mere informasjon på kommunens hjemmeside under vei, vann og avløp, og litt om hvordan dette er planlagt.

Arbeidet med gang og sykkelvei vil først bli gjennomført i Trøvegen, og det kan da bli en proffesorisk busslomme i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen. Denne busslommen må også i en del av anleggsperioden brukes som snuplass for buss.

Når denne første delen av prosjektet i Trøvegen er ferdig, vil Finnmyrvegen bli stengt, og arbeidet med den delen av prosjektet videreført.

Det antas at første del av prosjektet i Trøvegen kan være i gang i løpet av høsten 2021, og at andre del i Finnmyrvegen først blir ferdig en gang i 2022.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *