Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er pr dags dato ikke aktiv men medlemmer oppfordres til å vise interesse så vil styret være behjelpelig med å få i gang denne igjen.